Skip navigation.

DR. KOKAS KÁROLY - HUNGARNET DIJ 2009

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

 

Dr. Kokas Károly, a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárának főigazgató-helyettese, címzetes egyetemi docens. A magyar könyvtáros társadalom egyik kimagasló személyisége, különösen a legújabb könyvtári informatika alkalmazásának  területén. Túlzás nélkül állítható, hogy ő a könyvtári informatikát meghonosító, majd nemzetközi mércével mérve is magas szintre fejlesztő generáció legkiválóbb képviselői közé tartozik. A 2009. évi tartalomfejlesztési díjra nála alkalmasabb személyt nehezen lehetne találni. Több évtizede a szakma vitathatatlan élvonalában van három alapvető területen is. A tartalomszolgáltatásban invenciózus kezdeményezéseivel és azok sikeres megvalósításának irányításával, az informatikus könyvtárosok oktatásában széleskörű informatikai tudásához társuló humán műveltségével, a Hungarnet-ben végzett sokoldalú tevékenységével hosszú idő óta vívja ki az említett területek szakembereinek megbecsülését, tiszteletét. A díj odaítélésének indoklásaként ennyi is több mint elég lenne. Az ünnepélyes alkalom által biztosított laudáció lehetőségével élve azonban kisugárzó személyiségének jellemzőit tovább sorolhatjuk. Ő az, aki a Hungarnet könyvtári szakosztályának alapítója és máig motorja, aki bölcsész végzettsége ellenére az NIIF Műszaki Tanácsának tagja, aki az Etikai Bizottság tagjaként majd elnökeként a területen felmerülő problémák bölcs megoldója. Ő az, aki kutatóként, könyvtárosként, humán értelmiségiként az információtechnológia, a hálózatok lehetőségeinek minél szélesebb körben értelmezett használatát, használhatóságát sok-sok évvel ezelőtt, mint korai "evangelista” terjesztette, hogy mára a korábban alapvetően műszaki jellegű, és főleg műszaki-természettudományos szakemberek által használt erőforrások mintegy társadalmasítva a humán szakterületekre is kiterjedjenek. Az őt elismerő egyre szélesebb körű közösség előtt az is nyilvánvaló, hogy Kokas Károly az informatikus könyvtáros képzés meghatározó egyénisége, a mára már nagy létszámú ifjú generációt a fejlődés, fejlesztés örökös igényével beoltó tanára. Sokoldalú egyénisége szinte magától értetődően tartalmazza a szervezés, a koordinálás képességét, s lehetővé teszi számára még az eltérő érdekek közös cél érdekében történő közelítését is. A laudáció összegző megállapításait követően óvatosan kell Kokas Károly tevékenységének még a legkimagaslóbb konkrét projektjei és eredményei felsorolásába is kezdenünk, mert még a válogatás is terjedelmi korlátokba ütközik. Amellett, hogy szüntelenül munkálkodik a Hungarnet olyan elektronikus, többek között általa is szorgalmazott, kidolgozott vívmányainak, mint a Szezám és Elemek, a szintén közreműködésével létrejött Magyar Elektronikus Könyvtár itthon és külföldön való megismertetésében, az Elektronikus Információ Szolgáltatás fenntartásában, népszerűsítésében, a sokadik évét megélő Networkshop szervezésében, néhány nagy alkotására külön is ki kell térnünk, még ha csak a legutóbbi 15 évet tekintjük is csak át. Egyik alkotója volt 1994-ben az Előzetes rendszerterv az Országos Szakirodalmi Információs Rendszer megvalósítására címet viselő dokumentumnak, 1995-től Drótos Lászlóval együtt szerkeszti és részben írja az NIIF Információs Füzetek c. sorozatot, készíti el a Hálózati értelmező szótárat. 1998-ban részt vesz a Nagy Képes Világtörténet projektben, ugyanebben az évben Háború árnyékában című virtuális kiállítást készíti, amelynek sikere majd néhány évvel később Arany János „Őszikék” ciklusának virtuális kiállításának megvalósítását is inspirálja. 2000-től részt vesz az OSZK vezetésével zajló nagyszabású projekt, a Bibliotheca Eruditionis, Régi Magyarországi Nyomtatványok és Olvasmányok Adatbank (1500-1700) munkálataiban, 2006-ban a Képzőművészet Magyarországon című projektben. Mindeme tevékenységei mellett nem hanyagolja el a szegedi egyetemi könyvtári munkát sem, fő tevékenységi területeként 2004-től informatikai főigazgató helyettesként a könyvtár informatikai rendszerének, digitális szolgáltatásainak tervezésében, irányításában és szervezésében vesz részt. Nem túlzás, amikor azt állítjuk, hogy 2009-ben a mában igazán ritka, sokoldalúsága minden összetevőjében nagy tudású, igazi „reneszánsz ember” nyeri el méltó jutalmát, a Hungarnet Díjat.